Je doelen bereiken, maak het waar!

Uitstellen, wie doet het niet? 5 strategieën om tot actie te komen.

“Some people want it to happen

Some wish it would happen

Others make it happen”

Er wordt wel eens gezegd dat 95% van de mensen niet tot prestaties komt door uitstelgedrag. Die andere 5% lukt het wel en zij zijn succesvol in wat ze doen. Ik denk dat dit niet ver van de werkelijkheid afstaat. Volgens mij zijn er drie categorieën van mensen: 1. Mensen die niet willen groeien, geen behoefte hebben aan zelfontwikkeling en alles wel best vinden. 2. Mensen die juist heel graag willen groeien en ontwikkelen, maar bij wie het moeizaam gaat of niet altijd lukt en 3. Mensen die groeien en ontwikkelen no matter what. Als jij bij de tweede groep hoort is dit jouw blog.

Maar verlangen naar wat je niet hebt brengt toch juist ongeluk? De Boeddha zei: Het geheim voor ongelukkig zijn is hebben wat je niet wilt en willen wat je niet hebt. Als je doelen wilt bereiken, actie wilt ondernemen en dingen voor elkaar wilt krijgen is het dus belangrijk dat je tevreden bent met je leven zoals het nu is. Dat je accepteert wat je hebt en nog niet hebt. Vanuit die acceptatie kun je doelen bereiken zonder dat je angst hoeft te hebben dat het niet lukt. Je leven is immers al goed. Tegelijkertijd, en dat is de paradox, is het van levensbelang dat je hongerig bent naar hetgeen je wilt bereiken. Die honger en dat verlangen geeft je een trekkracht die het doel naar je toe halen haalbaar maakt. Dus tevreden zijn met wat je hebt en hongerig zijn zonder je te hechten aan de uitkomst. Het is hoe dan ook goed.

Er heersen twee grote misverstanden als het gaat over dingen voor elkaar krijgen. De belangrijkste is dat falen niet zou mogen. Falen is voor veel mensen het ergste wat er is en de angst ervoor weerhoudt ze om te groeien. De andere is dat discipline en wilskracht de weg zijn naar groei en ontwikkeling. Als je deze kenmerken niet bezit kun je net zo goed ophouden.

Succes is voor 99% falen zei Soichiro Honda, de oprichter van de gelijknamige auto- en motor fabrieken. En hij had gelijk. In Nederland is falen verschrikkelijk. Mensen die falen zijn mislukkingen. Om die reden houden veel mensen op als het even niet lukt. Het gaat er juist om dat je dan doorzet. Er is geen grote artiest, topsporter of wetenschapper die niet keer op keer gefaald heeft voor dat hij of zij doorbrak. Durf te falen, juich het toe te falen en uiteindelijk kom je waar je wilt zijn.

Discipline en wilskracht zijn heel prettig als je zaken voor elkaar wilt krijgen. Echter ze zijn tijdelijk en kosten veel energie. Zelfs de meest wilskrachtige mensen knappen uiteindelijk af zonder goede strategie. Ze houden het niet vol. Tegenslagen worden mokerslagen, veerkracht en flexibiliteit verdwijnen en opgeven of in een burn- out raken zijn de gevolgen. Motivatie, inspiratie en strategie zijn veel grotere én meer duurzame krachten als het gaat om het manifesteren van je wensen.

Het gaat erom dat je strategisch te werk gaat. We kunnen hierbij leren van de topsport. Richt je niet op het winnen of verliezen van de wedstrijd, maar richt je op het proces van steeds beter worden. Elke wedstrijd is een kans op groei, ongeacht de uitkomst.

Laten we eens kijken naar 5 strategieën die ik gebaseerd heb op 5 natuurwetten. Natuurwetten zijn, zoals de Wet van de zwaartekracht, onverbiddelijk. Als je er van afwijkt maak je het jezelf enorm moeilijk. Als je er mee werkt maak je het jezelf dus… heel makkelijk. Helaas zijn ze vaak onbekend voor de meeste mensen. Daar gaan we vandaag een verschil in maken.

Stel dat je bijvoorbeeld een boek wilt gaan schrijven. Je stelt het schrijven keer op keer uit. Je ervaart weerstand en tegenzin als je er dan eindelijk voor gaat zitten en je voelt misschien wel angst dat het toch niet gaat lukken. Je maakt een paar klassieke foutjes die door de juiste strategieën omzeild kunnen worden.

5 strategieën om tot actie te komen

De wet van vibratie (1)

Als er één ding zeker is in het leven, dan is het dat alles continue vibreert, trilt. Alles om ons heen is energie. Trillende moleculen en atomen. De lucht die je inademt is energie en zelfs je gedachten en emoties (energie in motie) zijn energie. Alles trilt op een bepaalde frequentie. Jij ook. Interessant is dat de verschillende aspecten van jou op verschillende frequenties kunnen trillen. Je kunt een hele hoge trilling hebben in je carrière en bestuursvoorzitter van een multinational zijn, maar tegelijkertijd fysiek op een hele lage frequentie trillen, overgewicht hebben en ongezonde voedingspatronen. Je kunt spiritueel op een hele hoge frequentie trillen en compassie en gelukzaligheid ervaren terwijl je in je relatie continue overhoop ligt door je lage trilling op dat vlak. Kortom, het is essentieel dat je je trilling managed op alle levensgebieden. Elke trillingsfrequentie kent een energiepoort naar een volgende laag. Een boek bijvoorbeeld is zo’n poort. Zodra je een boek gepubliceerd hebt tril je (binnen dat aspect) op een andere frequentie en trek je andere mensen en ervaringen aan. Een belangrijk complex project op je werk kan de energiepoort naar de volgende carrière frequentie zijn. Je lichaam optimaliseren kan de poort naar een hele nieuwe fitte en energieke fysieke frequentie betekenen. Als je het zo ziet kan het enorm motiveren om hetgeen je voor je uitschuift waar te maken. Het is de poort naar een nieuwe fase in je leven, een stap dichter bij je doel.

Strategie & Actie:

Breng in kaart op welke frequentie je ongeveer trilt per levensgebied. Binnen de Bridgeman Methode onderscheiden we tien levensgebieden: Persoonlijke groei, Gezondheid & fysiek, Relaties & liefde, Professionele ontwikkeling & carrière, Spirituele ontwikkeling, Opleidingen en cursussen, Financiën, Zelfvertrouwen & uitdagingen in het leven, Huis & familie en Geven & bijdragen aan de wereld. Ga eens na per levensgebied wat er voor nodig is om op de volgende frequentie te komen en kijk eens of het één van de projecten is die je uitstelt. Gebruik deze informatie om je te motiveren.

De wet van aantrekkingskracht (2)

Belangrijk is dat je verlangt naar hetgeen je wilt, er vertrouwen in hebt dat het lukt en een goed plan hebt om tot een product te komen. In mijn voorbeeld verlang ik naar de boeken, theatershow en film. Ik vertrouw er 1000% op dat het stuk voor stuk successen gaan worden en heb ik een plan opgesteld voor beide boeken, de show en de film. Dat plan volgen is het proces. Stap voor stap, steeds als er inspiratie en tijd is. Het eindproduct heb ik scherp voor ogen. Ik kan het zien, voelen en horen. Daarmee zet ik een beeld in het veld en kan ik de wet van de aantrekkingskracht haar werk laten doen. Ik tril al op de frequentie van hetgeen ik graag wil bereiken. Essentieel is dat ik ieder moment bereid ben los te laten. Als één van de projecten onverhoopt niet slaagt, dan heb ik niet gefaald, maar geleerd. Daarbij omring ik me met mensen die al op de juiste frequentie trillen. Schrijvers als het gaat om boeken, theatermakers als het gaat om theater en zo verder. We nemen elkaars trillingen over. Niet voor niets luidt het gezegde: ‘Vertel me met welke 5 mensen je het meest omgaat en ik kan je vertellen hoe het met je gaat’.

Strategie & Actie:

Maak een lijst. Geen TO DO lijst, dat is iets van vroeger, maar een CREATIE lijst. Een lijst met alles wat je tot stand wilt brengen. Deze lijst gebruik je op bijna dezelfde manier als een to do lijst. Dagelijks kijk je erop en neem je actie op de punten waar je actie op kunt nemen. Het verschil is dat je tegelijkertijd de uitkomst van de punten visualiseert en er op vertrouwt dat deze werkelijkheid worden. Denk bij ieder punt na of er anderen zijn die dit voor je zouden kunnen doen en wat jij in ruil voor hen kan doen. Laat op deze manier ontstaan wat er op je lijst staat.

De wet van ritme en beslissingen maken (3)

De wet van ritme zegt dat alles komt en gaat, rijst en daalt. Dat geldt ook voor de inspiratie en de inzet die je nodig hebt om iets te doen of te ontwikkelen. Je kunt jezelf niet dwingen te gaan zitten en werken als je systeem daar op dat moment niet klaar voor is. Laat daarom los dat dingen op een bepaalde manier op een bepaald moment gedaan moeten worden. Het belangrijkst is het maken van de beslissing dat je dit project gaat doen en afmaken. Op dit moment ben ik twee boeken (mijn vijfde en zesde) aan het schrijven, een theaterprogramma aan het ontwikkelen en een documentaire aan het maken volgens dit systeem. Ik heb besloten dat ik die boeken ga uitgeven en dat de film een feit is. Nu laat ik de uitkomst los en neem ik de stappen die ervoor nodig zijn op het moment dat ze zich aandienen. De inspiratie voor mijn boeken komt en gaat. Soms heb ik ineens inspiratie en schrijf ik in een dag 20.000 woorden. Dan weer heb ik twee weken geen inspiratie en doe ik andere dingen. Het gaat er niet om of dingen afkomen, het gaat erom dat het proces op gang is.

Strategie & Actie:

Kijk elke dag op je creatielijst en voel wat je die dag het meest inspireert te doen. Je zult merken dat bepaalde dagen ineens project x enorm in de lift zit en dat alles wat je daarvoor moet doen moeiteloos uit je handen komt. De volgende dag is meer geschikt voor project y. Middagen zijn goed voor andere handelingen dan ochtenden. Ervaar wat voor jou het beste werkt.

De wet van correspondentie (4)

Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten. Alles in het Universum is verbonden met elkaar. In bewustzijn, maar ook op materieel vlak. Stel dat je vanaf de maan naar de aarde zou kijken, dan zie je éen klein bolletje in een immense ruimte. Op dat bolletje zijn afscheidingen een illusie, het is één organisme waar alle mensen, energieën, gedachten en handelingen onderdeel van zijn. Eckhardt Tolle zegt heel mooi: Je bent het universum in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens. Alles wat buiten je gebeurt, gebeurt dus ook binnenin je en andersom. Je buitenwereld is daarmee een soort spiegel, een dashboard waarop je kunt aflezen hoe het met je binnenwereld gaat. Als het heel druk wordt buiten jezelf is het daarom zinnig de rust op te zoeken binnenin jezelf. Wat gebeurt er nu echt? Kun je jezelf afvragen. Als je heel veel stress ervaart omdat je bepaalde deadlines wil of moet halen, klopt dat? Of heb je jezelf vanuit wilskracht opgelegd dat het zo moet. Als het teveel lijkt te worden, laat dan los. Ga lekker even iets anders doen. Mediteren, wandelen, een biertje drinken met een vriend of vriendin, ik noem maar wat. Neem je leven niet zo serieus, je omgeving is een afspiegeling van jezelf en die omgeving begint al bij je gedachten, emoties, persoonlijkheid en fysieke lichaam. Die heb je, die ben je niet.

Strategie & Actie:

Kijk eens goed naar je omgeving. Begin binnen bij de gedachten in je hoofd, de staat van je lichaam, de emoties die je voelt en ga vervolgens naar buiten naar de relaties die je hebt, je werk, datgene wat er op je afkomt, je projecten, deadlines en meningen van anderen. Neem de oneffenheden en spanningen waar. Op welke gebieden klopt het niet, waar gaat het mis in je leven. Volg die spanningen naar binnen en onderzoek waar ze vandaan komen. Doe datzelfde met de projecten die je voor je uitschuift. Waar in jezelf blokkeer je. Welke angst, emotionele blokkade, beperkende gedachte of overtuiging houdt je tegen dit waar te maken?

De wet van pijn en genot (5)

Alle diersoorten en daarmee alle mensen zijn per definitie pijn vermijdend en genot zoekend. Dit is een oeroud overlevingssysteem in je hersenen. Ons brein is een overlevingsapparaat. Het dient je in eerste instantie om in leven te blijven en je voort te kunnen planten. Je kunt het ook gebruiken om gelukkiger te worden en jezelf te ontwikkelen, maar dat komt pas in tweede instantie. Diep in je hersenen bevindt zich het Pijn Genot Principe, het PGP. Dit mechanisme vermijd van oudsher pijn, dat kan tenslotte de dood betekenen. En zoekt naar genot, dat kan iets te eten of een kans op voortplanten betekenen. Als je uitstelgedrag vertoont, betekent dit dat ergens in jouw brein pijn gelinkt wordt aan het project dat je voor je uitschuift. Bijvoorbeeld omdat het iets nieuws is waarvan je nog niet goed weet hoe het werkt. Of omdat het een flinke berg werk lijkt te zijn die je met pijn associeert. Het kan ook zijn dat de angst om te falen met de bijbehorende pijn stagnerend werkt. Hoe dan ook is het zaak het PGP om te keren en te gebruiken. Dit doe je door genotsprikkels te verbinden aan de uitkomst van je project. Als je je hersenen duidelijk maakt hoe fijn en lekker het is wanneer je je doel bereikt hebt, zorg je dat je brein dit genot gaat nastreven en je gaat helpen je project tot werkelijkheid te laten worden.

Strategie & Actie:

Zorg dat je gemakkelijk zit of ligt, sluit je ogen en visualiseer je project als geslaagd. Zie in je geestesoog hoe het leven eruit ziet wanneer je project is afgerond. Voel hoe je je voelt. Zie voor je hoe mensen met je omgaan, welke kansen er ontstaan doordat je deze energiepoort bent doorgegaan, welke nieuwe mensen je tegenkomt en hoe lekker dat voelt. Maak dit beeld-met-gevoel zo sterk mogelijk en voeg er voor jezelf alle genotsprikkels aan toe die je je kunt bedenken. Je mag zoveel overdrijven als je wilt. Elke keer als je met een negatieve lading naar je project kijkt, het even niet meer ziet zitten of tegenzin op voelt komen herhaal je deze genotsvisualisatie.

Nu beschik je over vijf ijzersterke strategieën om je doelen waar te maken. Het is tijd voor actie. Als je een week of drie lang elke dag met bovenstaande strategieën aan de slag gaat, geef je jezelf de kans ze te integreren in je leven. Als je er hulp bij wilt, wend je dan tot een Lichter leven coach die is opgeleid door mij of volg één van de Bridgeman Lichter leven groepscursussen dit najaar. Heel veel succes!

PS: Bekijk hieronder mijn Facebook livestream over dit onderwerp.